Husombud

Husombud i Borren-Laven – vad är det?
(Beslutat av styrelsen 130618)

Fram till 1997 hade samfälligheten Borren-Laven en anställd vaktmästare för skötseln av våra gemensamma anläggningar.

När vaktmästaren slutade beslutade samfälligheten att vi medlemmar tillsammans ska ansvara för fastighetsskötseln.

Samtidigt infördes ett system med husombud. En av de boende i varje länga utses till husombud med en speciell roll. Husombudet är ingen vaktmästare och fixar inte heller problem i din egen bostad, utan har mer en bevakande roll.

Husombudet är länken mellan medlemmarna i varje länga och styrelsen när något händer, och det är till husombudet du som boende vänder dig i första hand.

Husombudet kan antingen se till att alla boende i en länga hjälps åt att klara av problem i huset, eller larma styrelsen när det behövs.

Utöver detta har husombudet några konkreta uppgifter:

Husombudet ska se till att de boende i huset delar upp gräsklippning och framdragning av soptunnor (varje måndag kväll) på lämpligt sätt.

Husombudet ska se till att nycklar till de gemensamma utrymmena i Borren-Laven på något sätt finns tillgängliga för alla boende i längan. Minst en uppsättning av alla nycklar ska finnas i varje huslänga. Det gäller nycklarna till garage med gräsklippare, tvättstuga, släpvagn och källare med cykelrum (pannrum).

Husombudet ska känna till hur man stänger av värme och vatten när någon husägare gör reparationer som kräver detta.

Därutöver ska husombudet ha en allmän koll på hur det ser ut på tak, väggar, källargång och andra gemensamma utrymmen i den egna längan.

Husombuden samlas till en träff med styrelsen en gång per år, på hösten.

Här är en aktuell lista på våra husombud:
S.Allén 37     Mikael Jonasson                  070-649 13 52
S Allèn 35     Kalle Norberg                       0705-100 788
S Allèn 33     Hasse Åslin                          0730-72 04 90
Ringvägen 11  Olle Hansson                     070-612 64 73
Ringvägen 9  Rikard Bylén                        0730-55 50 58
Ringvägen 7 Andreas Sjölander

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *