Höststädning 22 oktober

Söndag 22 oktober är det dags för årets höststädning i Borren-Laven.
Nytt för i år är att vi tar  hem två containrar, en för trädgårdsavfall och en för osorterade grovsopor.
Mer information får du i din brevlåda, bland annat om vad som får och inte får läggas i grovsopcontainern.
Föreningen bjuder på fika.
Välkommen!

Torkrummet är igång

Nu är en ny torkrumsavfuktare installerad i samfällighetens tvättstuga.
Avfuktaren blåser omkring 40 graders värme i torkrummet och det kondenserade vattnet i avfuktningsdelen leds bort i ett rör genom väggen till avloppet i själva tvättstugan.
En utförlig instruktion hur du använder torkrumsavfuktaren sitter på dörren till torkrummet.
Det är KEHAB som har installerat utrustningen.