Elsäkra huslängor i Borren-Laven

Nu är all elförsörjning till våra hus och nästan alla boendes egna elcentraler utbytta till modern och fräsch utrustning.

Därmed har elsäkerheten i våra hus förbättrats dramatiskt!

Tack alla som ställt upp på detta och visat tålamod med strömavbrotten under några veckors tid.

/Styrelsen

Ingen plast i bruna tunnorna!

För att hålla kvaliten på matavfallet så att det kan komposteras är det viktigt att vi lägger bara just matavfall och inget annat i de bruna tunnorna.

Kommunens avfallsbolag Reko har hittat plast bland matavfallet och hotar med att ta bort de bruna tunnorna om det upprepas. Det leder till att vi får en kraftigt ökad sopavgift och tappar den rabatt vi har på matavfallet.

Därför är det viktigt att alla följer den instruktion som sitter vid soptunnorna. Där kan du se vad du får lägga och inte får lägga i de bruna tunnorna.

Reko godkänner enbart de bruna påsar som du hämtar gratis i varje matbutik. Så kallade biopåsar av plast godkänns inte enligt Reko då dessa påsar förmultnar för långsamt.