Tack Karin och Johan!

Vår ordförande Karin Lindberg och vice ordförande Johan Carnbro flyttar från området och har därför lämnat styrelsen.
Vi säger ett stort tack till Karin som redan flyttat, och Johan som flyttar i augusti.
Johan hjälper till som adjungerad i styrelsen tills han lämnar Södra Allén.

Vi tackar också Cathrin Strömberg som även hon lämnar styrelsen

Därmed har styrelsen för Borren-Laven fått ett nytt utseende efter årsmötet 24 april. Du hittar det nya gänget under fliken ”Styrelse” i menyraden härovanför.

Vi lagar taken!

I början av maj startade Taktäckarnas Roland Persson sitt jobb med att förbättra taken på den norra sidan av alla huslängor för att undvika vinterns vattenskador på grund av isbildning vid takfoten.
Persson tar bort de nedersta lagren takpannor, lägger ny takpapp och en ny takläkt, monterar en plåt som ska förhindra vatten från taket att rinna in i husen, och lägger därefter tillbaka takpannorna. Samtidigt byter han ut eventuella trasiga pannor.
Jobbet beräknas vara klart under maj.

Därmed hoppas styrelsen, som gett Taktäckarna uppdraget, att vinterns problem hos några av våra medlemmar inte ska upprepas.

Vårstädning 16 maj

På torsdag 16 maj fattar vi krattan och busksaxen och gör snyggt på de gemensamma ytorna i Borren-Laven.
En container står uppställd mellan Södra Allén 33 och 35 från torsdag förmiddag till måndag 21 maj. Där får bara trädgårdsavfall slängas!
Föreningen bjuder på korvfika med början 19.00, antingen i parken eller mellan Ringvägen 7 och 9.
Den som inte kan vara med på torsdag kan så klart städa grönytor vid annat tillfälle före måndag.